Fem nye smittetilfeller påvist i Arendal og ett nytt tilfelle i Grimstad