New York innfører krisetiltak mot vold med skytevåpen

foto