Seks av ti innlagte koronapasienter i England er uvaksinerte

foto