– Flertallet så stort i fylkestinget, at ytterligere utredning og høring neppe ville gitt et annet utfall

foto
Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik, her på besøk i Alta, begrunner i proposisjonen til Stortinget at politisk flertall gjør at høringer og en utredning som ville gitt flere svar, ikke ville endret realitetene om at Troms og Finnmark blir delt opp. Foto: Jarle Mjøen