Retten skal ta stilling til om det er voldtekt og om tiltalte er tilregnelig

foto
Bistandsadvokat Line Hammari og aktor Trude Kvanli, før retten er satt. Foto: Kita Eilertsen