Helseministeren vil ikke ha ekstern utredning av operasjonsstuene

foto