Jobber med forslag der åtte til ti ansatte på Alta vgs. må ut

foto