Regjeringens forslag: Alta kan tape 30-40 millioner oppdrettskroner på omfordelingen

foto