– Gledelig at Sp forstår at Finnmark er en del av Norge

foto