Meteorologisk Institutt har sendt ut gult farevarsel for flom flere steder i Troms og Finnmark, deriblant Alta.

– Bor du i utsatte områder er det flere tiltak du kan gjøre. Sørg for at avløp er åpne og rydd hagen for gjenstander som kan bli tatt av vannet, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1.

Huseiere plikter å forebygge

Som huseier er du pliktig til å gjøre forebyggende tiltak mot naturskader som er sannsynlige der du bor. Etter loven er alt som er forsikret mot brann også forsikret mot naturskade, men som huseier er du nødt til å ta noen grep.

– Hvis du ennå ikke har sikret eiendelene dine, er det tid til å gjøre det nå. Tøm kjelleren for verdifulle gjenstander og sørg for det du ikke får flyttet er løftet opp fra gulvet, sier Hofstad-Nielsen.

foto
Therese Hofstad-Nielsen, Fremtind forsikring Foto: Fremtind

Mange har også fritidsboliger de bør se til. De som har campingvogner langs kysten, sjøer og vassdrag bør flytte disse til et sikkert område.

- Følg med på meldinger fra lokale myndigheter, værvarsel og nyhetene. Du kan også følge med på varsom.no. Fargekodene forteller deg hvor alvorlig flommen forventes å bli, avslutter skadeforebyggeren.

NVE har også en egen varslingstjeneste på abonner.varsom.no. Der kan du registrere deg for å få varsler på e-post og/eller SMS om blant annet flom i egen kommune.

Dette må du gjøre om huset eller tingene dine er utsatt for flom

  • Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.

  • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall, kvister eller andre gjenstander.

  • Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av vannet.

  • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann, og fjern kostbare gjenstander fra kjeller eller underetasje.

  • Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.

  • Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.

  • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved storflom kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.

  • Avtal med naboer eller venner om å gjøre tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.