Kommunen sa at vedtak ikke kunne klages selv om loven er klar

foto