Alta Kommune opplyser at de starter med vaksinering av beboere på sykehjemmene, samt eldre personer som mottar hjemmesykepleie i sommer.

Økte innleggelsestall

Overvåkning fra Folkehelseintituttet ( FHI) viser at vi er på vei inn i en sommerbølge med økt koronasmitte som følge av at en ny koronavariant av omikron (omikron BA.5) er i ferd med å bli dominerende og som sprer seg raskere enn tidligere varianter.

Anbefalingen, som trer i kraft 1. juli, er et resultat av økte innleggelsestall på sykehus blant personer som er 75 år eller eldre. Også hos dem som har fått 3 vaksinedoser, heter det fra FHI.

– Selv om det er usikkert hvor stor denne smittebølgen blir anbefaler vi at de eldste og mest sårbare beskytter seg med en oppfriskningsdose allerede nå, sier Geir Bukholm assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

Kan komme endringer

Utover dette anbefaler FHI at kommunene er klare til å starte vaksinering av 65-74 åringene og 18-64 med underliggende risikotilstander fra 1. september.

– Pandemien er uforutsigbar, og kommunene må være forberedt på at det kan komme endringer når det gjelder oppstart av vaksinasjon av disse gruppene og andre grupper, skriver FHI.

Andre som ønsker vaksine og er i målgruppen må selv ta kontakt for å få time til vaksine.

Alta kommune sine hjemmesider finner man oversikt hvor man kan vaksinere seg.

Følgende prioriteringsrekkefølge anbefales: 1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie 2. Aldersgruppen 80 år og eldre 3. Aldersgruppen 75-79 år.