Statnett ønsker mer flyt av kraft mellom nord og sør

foto