– Blir dette stående lar regjeringen helseforetaket sprenge Alta ut av Finnmark

foto