Legemiddelverket: Vet ikke om menstruasjonsforstyrrelser har sammenheng med vaksine

foto