Havneforbudet er trådt i kraft. Fiskeriene skjermes

foto