Nav: Økning i permitteringer førte til 6.500 flere arbeidssøkere i februar