Myndighetene starter prøveprosjekt med spyttprøver