Seks personer bøtelagt for brudd på karantenehotellregler

foto