Regjeringen vil avvikle leterefusjonsordningen – varsler stor omlegging av petroleumsskatten