Fylkestinget vurderer mistillit mot fylkesråden for håndtering av Årøya-krisen

foto