Faregraden for skred har i over en uke vært betydelig i Vest-Finnmark. Det vil fortsette også i alle fall onsdag og torsdag.

Det opplyses gjennom varslingstjenesten varsom.no.

– Naturlige skred kan forekomme der vinden frakter mye snø, heter det blant annet i varselet.

Skredfaren vil avta når vinden roer seg, men det betegnes fortsatt som krevende forhold ved ferdsel i skredterreng.

Varslingstjenesten er levert av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.

Det listes opp en rekke tips til de som allikevel velger å ferdes ute i skredutsatte områder.

  • Unngå terrengfeller

  • Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.

  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan bruke det.

  • Som en ekstra sikkerhet: Gå alltid med avstand til hverandre.

Varslene, datagrunnlag og kart via varsom.no brukes på eget ansvar. Det kan forekomme feil og mangler.

Varselet er et hjelpemiddel, ikke en fasit.