En tredel av klassene i Finnmark er under minstegrensen på fem elever, søkertallene synker dramatisk

foto