Forventer at Finnmarkssykehuset rask finner en løsning for gravide

foto