Stiller helseministeren til veggs etter operasjonsstue-stans