Imponert av støtten Alta og Storfjord fikk i kampen for rehabilitering

foto