Halve befolkningen i Sør-Afrika kan ha hatt korona