Bergen forbyr folk å jobbe på mer enn én byggeplass