Johnson & Johnson søker om vaksinegodkjenning i USA