Banksjef Sven-Tore Nilsen ved DnB Nor forteller at de har vurdert saken til Berntine Herstad, og at den er sendt videre i DnB Nor-systemet.

– Vi vet ikke nøyaktig hva som kan ha skjedd i denne saken, men slik jeg ser det nå er dette ren svindel. Dermed vil hun etter alt å dømme få pengene sine tilbake. Det er nemlig den spanske butikkens ansvar å følge rutiner med legitimasjon, kontroller og signaturer, forklarer Nilsen.

Kun din kode

Men hvordan kan man være helt hundre prosent sikker mot kortsvindlere? Ifølge banksjefen er det flere ting man kan gjøre selv, som i alle fall gjør det mindre sannsynlig at du blir svindlet.

– Det første og aller viktigste er at du ikke gir pin-koden til noen andre. Ikke til noen, gjentar han.

– Vi har opplevd eksempler på folk som ringer og utgir seg å være fra banken, og hevder de trenger pin-koden din. Da skal du ikke gi den til dem. Ingen, ikke engang politiet eller banksjefen selv skal du gi koden til, understreker banksjef Nilsen.

Følg kortet

På utenlandstur er det også et par ting du bør være oppmerksom på. Betalingsterminaler er for så vidt greit, sier han. Men de gangene du handler varer og betaler med kort, må du være oppmerksom.

– Hovedregelen er at du følger med kortet. Det skal ikke slippes ut av syne. Betalingsterminaler befinner seg ikke på bakrommet, da kan det hende du blir forsøkt utsatt for svindel, sier han.

Signer kun én gang

– De stedene visakortet ditt dras gjennom en maskin slik at det blir avtrykk av kortet, er det viktig at man bare signerer en gang. Hevder den ansatte at det er noe «feil» med avtrykket eller liknende, skal du be om å få blanketten du signerte først - slik at den ikke kan brukes flere ganger. Denne blanketten skal du makulere selv.

Herunder følger også at man er litt varsom med hvilke steder man eventuelt handler med kort. Virker det som ei luguber kneipe, er det lurt å tenke seg om to ganger.

Skimming

Fenomenet med «skimming» er dukket opp, også i Norge. Her plasserer svindlerne en avlesningsanordning, gjerne der du putter kortet inn i minibanken.

– Skimmere monteres på minibanker, og her må man oppfordre kundene til å følge litt med. Ser du noe mistenkelig - spesielt der kortet skal føres inn - bør du gi beskjed til banken eller politiet, sier han.

I de siste tilfellene med skimmere som er oppdaget har svindlerne også montert kamera, for å lese av koden du taster inn.

– Slik skimming har vi for øvrig ikke opplevd i Alta eller Finnmark hittil.

Tryggere

Generelt mener banksjefen at det å handle med minibankkort er blitt stadig tryggere.

– Kortene blir sikrere og sikrere etter hvert som teknologien utvikler seg. Når man ser på hvor mye kort brukes i Norge, ser man også at svindelandelen er lav. Men det er selvfølgelig trasig for de som blir utsatt for slikt, selv om man i de fleste tilfeller får pengene tilbake. Det kan likevel ta noe tid, og er man avhengige av pengene kan det bli vanskelig. Er det snakk om tilfeller hvor kunden er helt avhengig av pengene, og det samtidig er liten tvil om at man er blitt svindlet, da er vi imidlertid så behjelpelige som mulig, avslutter han.