Fylkesutvalget vedtok i dag å gi årets likestillingspris Dievddut i Kautokeino for deres holdningsskapende arbeid blant gutter og menn for å hindre seksuelle overgrep mot jenter og kvinner.

Prisen deles ut 5. desember klokka 09 i fylkestinget. Foreningas leder Aslak Mikal Mienna vil ta mot prisen som er kr 30 000 og et kunstverk.

Fylkesutvalget stiller seg bak forslagstillerens begrunnelse:

  • Mannsforeninga "Dievddut" i Kautokeino ble etablert etter alle avsløringene om seksuelt misbruk av mindreårige/unge jenter i kommunen.

  • Foreningen arbeider for at samiske gutter/menn skal respektere jenter/kvinner som likeverdige med menn. Foreningen arbeider med holdningsskapende arbeid i samfunnet hvor likeverdet for kvinnen ikke har vært likestilt med mannen.

  • I det siste har "Dievddut" oppsøkt ungdoms/videregå ende skoler i samiske kommuner hvor de informerer om likeverdet mellom kj ønnene.

  • Foreninga har fått mye oppmerksomhet i hele landet og oppslutningen har vært enorm. I det siste har foreninga engasjert samiske kjendiser i sitt holdningskapende arbeid.

  • De som står bak etableringen av "Dievddut" er dristige og modige som tør gjøre noe med det som nærmest har væ rt tabu i samiske områder, det at kvinnen skal respekteres og aksepteres som likeverdig til mannen.