– Jeg har møtt mange etater i Alta kommune som innbygger. Ut fra det konstaterer jeg at vi har et stort forbedringspotensial, fastholdt Solveig Andersen fra kommunestyrets talerstol.

Ikke bygdesladder

Overfor Altaposten understreker politikeren som har flere perioder bak seg i kommunestyret, og som har vært en markant politiker for KrF i lokalpolitikken de siste ti år, at kritikken ikke skriver seg fra hennes møte med administrasjonen som politiker.

– Dette er ting jeg har opplevd selv som vanlig innbygger i kontakt med kommunale etater, eller erfaringer mine nærmeste eller bekjente har gjort. Derfor er dette heller ikke vanlig bygdesladder, slår Andersen fast overfor Altaposten.

Ikke henge ut

Hun ønsker ikke utdype hverken hvilke saker eller saksbehandlerne hennes konkrete eksempler gjelder, men utdyper gjerne hva hun har reagert på i sine møter med kommunen.

– Det handler egentlig rett og slett om å vise de som tar kontakt alminnelig høflighet og respekt, og da uavhengig om den som tar kontakt er ordfører eller kommer fra et belastet miljø. Egentlig handler det om respekt for den enkelte og de behov som formidles, påpeker Andersen og legger til at for svært mange oppleves terskelen inn til et kommunalt kontor alt for høy.

– Og da må mennesker som tar kontakt bli møtt på en måte som ikke gjør terskelen enda høyere.

Vet best

Hennes råd til saksbehandlere og kommunale byråkrater er å være ydmyk i sitt møte med publikum. Det oppsummerer hun med følgende: Ta alle på alvor.

– For min del følte jeg at det var på tid til å si fra. I kommunens kjerneverdier står høflighet og respekt sentralt. La meg si det på denne måten: Jeg tror kommunen vil få det travelt med kursvirksomhet om de skal få omgjort dette til praksis, sier KrF-politikeren.

FOTOARKIV ALTA FOTOARKIV 2003 KRF ANDERSEN Solveig