Når Statnett går i gang med linjearbeidet fra Nordreisa til Skillemoen i Alta i juni 2018 vil det utløse enorm anleggsvirksomhet, med dertilhørende helikoptertafikk og anleggstrafikk til og fra det planlagte hovedanlegget på Skillemoen.

NVE bestemmer

Et av mange inngrep er en anleggsvei opp til en trommelplass i Gampvannslia i Eiby. Her har Alta kommune et ønske om at anleggsveien blir tilbakeført i den stand den var før utbyggingen, slik at ikke folk flest kan ta seg opp med motorisert kjøretøy lenger enn i dag.

– Det er NVE som bestemmer hva som skjer med veien, men fremkommeligheten skal ikke være så god at man eksempelvis kan kjøre med vanlig personbil opp, kommenterer Svein Gunnar Barbo, kartansvarlig i Statnett.

Todelt sak

Han forklarer at veien er en todelt sak.

– Vi ruster opp eksisterende vei tre kilometer opp i lia. De siste 700-800 meterne opp til lagerplassen bygger vi ny vei. Når ledninga er ferdigbygget fjerner vi den øverste veien, også får vi se hva som skjer med den nederste veien.

– Vi har også laget ny avkjørsel og  en ny parkeringsplass, sør for dagens avkjøring som i dag brukes av folk som skal til fjells. Når linja er ferdig blir det opp til kommunen om de vil søke om å få benytte den nye parkeringsplassen, sier Barbo.

I anleggsperioden vil det ikke være lov for andre å bruke p-plassen.

Bedre plass på Sarves

I forbindelse med den planlagte linja over til Skaidi har Statnett utvidet parkeringsplassen på Sarves.

– I og med at utbyggingen til Skaidi ikke er klarlagt, kan denne plassen benyttes av fritidsfolk enn så lenge, sier Barbo.

Lokale ringvirkninger

Statnett regner med at de lokale ringvirkningene vil bli på mellom 600 millioner og 1 milliard.

– Vi bruker å si at 15 prosent tilfaller lokalt og regionalt næringsliv. I og med at vi bruker nye fundament som kan gi behov for økte lokale tjenester, tror vi at det blir mer på lokale entreprenører enn normalt i et slikt prosjekt, sier Grønn.