Onsdag kveld valgte Statens vegvesen å stenge E6 i Langfjorden, i området ved Ulsvåg. Det skyldes fare for snøskred. Det gjøres en ny vurdering klokken ni i formiddag, så det er fortsatt stengt.

Rett før klokken ni torsdag morgen melder vegtrafikksentralen nord at vegen er gjenåpnet.

Videre har det vært skred på østsiden av Altafjorden, mellom Skillefjord og Ytre Skillefjordnes. Sluttid for arbeidet er satt til ti, men dette kan bli endret.

Flere steder er det vanskelige kjøreforhold på morgenen, som på strekningen mellom Hasvik og Sørvær på Sørøya. Vanskelig er det også på Kvaløya, for de som skal mellom Kvalsundbrua og Hammerfest. Ut mot Havøysund er veien stengt.