Norge har kuttet utslippene med 15 prosent siden 2015, men produksjonsstansen på Melkøya pynter på dette resultatet, skriver Aftenposten onsdag.

Avisa skriver at Melkøya ved et normalt driftsår slipper ut én million tonn CO₂. Det skal utgjøre omtrent to prosent av Norges totale utslipp, hevder avisa.

Hadde anlegget vært i drift ville regnestykket sett helt annerledes ut. Anlegget har vært ute av drift siden brannen i september 2020.

Norge har som mål å kutte 50–55 prosent av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivå. Innen 2050 er målet at utslippene skal reduseres med 90–95 prosent.