De som forhåndsstemte avgjorde

foto
De som stemte valgdagen anbefalte med klart flertall at Alta skulle søke seg til Troms. De som forhåndsstemte sikret imidlertid et knapt flertall for å bli i Finnmark.