Smolt- og landbasert oppdrett kan gi 80–150 arbeidsplasser i Nuvsvåg

foto