Usikkerhet på grasrota om hva som skjer med Sp-vedtak om elektrifisering

foto