Bakersøstre arrangerer julemarked: – Nissen kommer for å ta imot ønskelister