Ampert på grunneiermøte i Selbu da samisk grunneier ble nektet adgang