Oslo kan innføre rødt nivå i skolene igjen på kort tid