– Gjedda har dessverre gode vekstforhold og er i stor fremgang. Vi kan ikke vente på at naturen skal regulere dette selv, kommenterer leder i Øvre Stabbursdalen hytteforening, Alf Åge Bjørklund.

«Stjeler» edel vare

Det har i mange år vært lov å fiske med garn i Øvre- og Nedre Stabbursdalsvann. Bare øvre del av det øvre vannet ligger i Alta kommune, resten i Porsanger kommune. Det er likevel bare folk fra Alta som har hytte i området, og storparten av de som fisker i vannene ellers er også fra Alta.

Nå har hytteforeningen søkt Porsanger kommune om å drive uttynningsfiske av gjedde.

– Det har vært en fantastisk produksjon av edel fisk i disse vannene, men etter at ørekyten kom for omkring fem år siden har gjeddebestanden eksplodert. Nå har gjedda rett og slett blitt et problem. Røye ser man nesten ikke lenger og store gjeddebeist er helt vanlig både på stang og i garn, forteller hytteeier Torly Heitmann til Altaposten.

Garn eller not

Hytteforeningen har søkt om uttynning av gjedde med stormaskede garn.

– Personlig tror jeg not er mer skånsom for fisken. Da får man all fisken levende på land og man forhindrer at særlig ørreten dør. Den tåler dårlig å stå i garn. Dessuten tror jeg det vil være mer effektivt å bruke not. Vi kjenner godt til de «beste» gjeddeplassene og vil fort kunne ta unna mye av den, mener Torly Heitmann.

Han tror at man med intens aktivitet i noen dager vil ha gjort mye godt for vannene.

– Problemet er at det i mange småvann og tjønner rundt selve Stabbursdalsvannene koker med gjedde. Her må det også tømmes ellers vil de samme problemene dukke opp igjen om noen år, påpeker han.

Ser på saken

Idar Langmyr i Porsanger kommune har sett på saken, men har sendt den videre til Fylkesmannens kontor.

– Vi har ikke vært klar over at problemet har vært så stort, og mener det riktige må være at Fylkesmannens folk tar stilling til saken, kommenterer han.

I Vadsø har miljøvernavdelingen registrert at saken har kommet på bordet.

– Jeg har ikke rukket å se på den enda, men skal gjøre det med det første. Å tynne ut bestanden av gjedde har vi ikke fått søknader på før. Vanligvis er det abbor, røye og sik som har vært problemartene i overbefolkede vann, forteller fagleder for artsforvaltningen, Harald Muladahl.

Om det finnes støtteordninger til slike prosjekt har ikke Muladahl oversikt over.

– Men man skal ikke se bort fra at det kan være penger å hente, legger han til.

Røya får lide

Hytteforeningsleder Alf Åge Bjørklund har selv brukt en del tid på å fjerne de verste storspiserne i gjeddeflokken.

– Det er ikke uvanlig å få sju-åtte kilos gjedder på kroken. Det er heller ikke uvanlig at de har halvkilos røyer i magen når buken sprettes opp. Røya er saktesvømmende i forhold til ørreten som greier seg bedre i gjeddevann, forklarer Bjørklund.

Nå håper hytteforeningen på hjelp fra profesjonelle i forhold til redskapsbruk og fremgangsmåte.

– Not eller garn er noe folk som kan dette må se på. Vi ser også gjerne at Fjelltjenesten blir med under dette fisket og kan overvåke at alt foregår slik det skal. Vi er kun interessert i å få ned gjeddetallet slik at vekstforholdene for røye og ørret bedres. Gjedda har vært til stedet også før, men på langt nær i et slikt omfang som nå, understreker Bjørklund.

– Vi håper å komme i gang med uttynningen fra neste sommer. Jo før, jo bedre, konkluderer han.

To kilos gjedde tatt i Stabbursdalen sommeren 2006. Foto: Jon A. Hansen