20052004Endring
Driftsinntekter14 06112 02916,9
Driftsresultat1 69687793,4
Årsresultat1 17259098,6
Egenkapital1 575403391
Langsiktig gjeld2 8571 72265,9
Utbytte0649

(Tall i tusen)