Heder til tre av bærebjelkene i det frivillige arbeidet

foto