– Vi må bare få den båten i gang

MS «Hollendaren» ankom Havøysund i begynnelsen av november. Fartøyet kommer ikke i ruteproduksjon før driftsavtalen er signert. Foto: Ole Matias Aa