Femte dag med dyster koronarekord i Russland

foto