Klinikk Alta: Færre ansatte og seks tomme senger

foto
Av 20 senger på Klinikk Alta skal kun maksimalt 14 tas i bruk i 2020. Samtidig vil Finnmarkssykehuset spare penger ved å redusere ansatte. Foto: Freddy Larsen