– Forebygging og bekjempelse av vold er et viktig arbeidsfelt for Sametinget

foto