Geir Morten Nilsen blir ny generalsekretær i Kristelig Folkeparti