– Har ikke livsviktig medisin og er isolert på grunn av ras

På bildet som Hans-Petter Bergseng har tatt langt unna, ser vi brøytebilen i forkant av raset. Raset synes å strekke seg rundt 100 meter ut og det er store snømasser som ligger over veien. Foto: Hans-Petter Bergseng